Saturday, October 1, 2011

คอนเสิร์ตเสียงอุษาคเนย์

คอนเสิร์ตเสียงอุษาคเนย์ จัดที่ดุริยางคศิลป์ มหิดล เป็นคอนเสิร์ตที่แปลกและน่าสนใจมากๆ (สำหรับแม่) เป็นการผสมผสานดนตรีตะวันออกและตะวันตกได้อย่างน่าทึ่ง ได้ฟังพิณเพียะด้วย แต่น้องซันไม่ค่อยชอบค่ะ สงสัยนั่งเฉยๆนานเกินไป

No comments:

Post a Comment