สนใจทำโฮมสคูล?

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับโฮมสคูลในประเทศไทย ขอเชิญเยี่ยมชมหรือเข้าร่วมกลุ่ม Homeschool Network ใน facebook group ได้นะคะ
Facebook Group HomeschoolNetwork   เวบเครือข่ายครอบครัวไทย ที่ทำโฮมสคูล นอกเหนือจากเวบของสมาคมบ้านเรียนไทย 
http://www.homeschoolnetwork.org/


เวบของสมาคมบ้านเรียนไทย 
http://www.thaihomeschool.org/cms/

No comments:

Post a Comment