Saturday, August 13, 2011

ศิลปะจากกระดาษกรอง

สืบเนื่องมาจากการทดลอง chromatography เราก็เอามาประยุกต์เป็นการทำงานศิลปะได้ค่ะ ใช้กระดาษกรองวงกลม 2 แผ่น แผ่นหนึ่งเจาะรูกลมตรงกลางประมาณดินสอผ่านได้ เขียนลวดลายง่ายๆ ด้วยสีเมจิกทั่วไปที่ละลายนำ้ได้ คือไม่ใช่พวกปากกา permanent โดยมากสีที่ออกมาสวยมักเป็นสีเทาและสีนำ้ตาลค่ะ ส่วนอีกแผ่นม้วนเหมือนบุหรี่สอดเข้าไปตรงกลาง แล้วจุ่มขาแท่งกระดาษนี้ลงไปในนำ้ธรรมดาที่สูงประมาณครึ่งหนึ่งของแท่งกระดาษ รอสักครู่ให้นำ้ซึมขึ้นมา เตรียมตัวว้าวได้เลยจ้า

Before


After


ลายอื่นๆที่ทำเล่นกันค่ะ อันมุมล่างขวาฝีมือน้องซัน นอกนั้นของแม่เองจ้ะ 555


No comments:

Post a Comment