Sunday, September 28, 2014

เรียนวิทย์ online กับ Uzinggo

อันนี้เป็นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แบบหนึ่งของซัน คือเรียนรู้ผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า Uzinggo เป็นการเรียนผ่าน interactive multimedia online ที่น่าสนใจทีเดียว แต่ซันก็ไม่โปรดเท่าไหร่หรอกค่ะ ชอบทำแบบที่เป็น hands on จริงๆมากกว่า แต่เทอมนี้เราไม่ค่อยได้ทำการทดลองกัน อาศัย virtual ไปก่อนละกันนะลูกช่วงที่ผ่านมา ใช้เวลากับแต่ละส่วนไปเท่าไหร่ ตามความชอบความสนใจ


ความก้าวหน้าของแต่ละส่วน


รายละเอียดหลากหลายรูปแบบในวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆให้เลือกทำ มีทั้งเป็น interactive และ one way
หัวข้อย่อยๆแตกลงไปอีกมากมายvirtual lab


เรียนรู้จาก interactive annimation
บ้างก็เป็น clip สั้นๆ อธิบาย concept หรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์


นอกจากนี้ก็ยังมีเลขด้วย แต่ยังไม่ได้ทำค่ะ ไว้เทอมสองละกัน


No comments:

Post a Comment