Thursday, July 31, 2014

กิจกรรมบ้านเรียนบ้านพินทุ

บ้านเรียนของเราได้รวมตัวกันกับครอบครัวบ้านเรียนอีกสามสี่บ้าน เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม ความคิด จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาป้อม แห่งบ้านพินทุ ศูนย์การเรียนรู้ของบราห์มากุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลกค่ะ ที่นี่เป็นหนึ่งในหลายพันศูนย์ใน 140 ประเทศทั่วโลก ที่สอนราชาโยคะให้แก่ผู้สนใจทั่วไป เราจัดกิจกรรมกันสัปดาห์ละครั้ง โดยเรียนรู้ร่วมกันทั้งครอบครัว ผ่านกิจกรรมและสื่อที่หลากหลาย เช่น การเคลื่อนไหว เพลง นิทาน เรื่องเล่า งานศิลปะ หนัง role play การอภิปรายสะท้อนมุมมองทางจิตวิญญาณ และอื่นๆ ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อยกระดับจิตสำนึก คุณธรรม และจิตวิญญาณให้แก่เด็กๆและพ่อแม่ไปพร้อมๆกัน ภาพเหล่านี้เป็นตัวอย่างกิจกรรมต่าๆที่เราทำร่วมกันค่ะ

ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนรู้ร่วมกัน หัวข้อในช่วงที่ผ่านมานี้คือ ความกล้าหาญ การยอมรับปรับตัว ความเคารพ และความรักเราจะลงลึกกันพอสมควรในการถอดบทเรียนต่างๆ โดยยังคงความสนุกสนานและน่าสนใจ ในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากกิกรรมต่างๆ
แบ่งทีมวาดรูป คนดู คนบอก และคนวาด เรียนรู้หลายอย่างมากมาย รูปที่วาดก็ไม่ใช่หมูๆนะ

งานศิลปะ ก็สามารถนำมาใช้เพื่อให้แง่คิดและสะท้อนมุมมองด้านคุณธรรมและจิตวิญญาณได้เป็นอย่างดี


ส่วนอันนี้ของบ้านเราค่ะ Zentangle ง่ายๆแต่งดงามที่ทำร่วมกัน


สำหรับซันแม่คือดอกไม้อะไร...แม่คือดอกไม้เพชรที่ล้ำค่า เปล่งประกายดั่งดวงดาวบนฟากฟ้า โบยบินไปอย่างเสรีเบาสบายบนปุยเมฆ (น้ำตาแทบร่วง เมื่อสัมผัสสิ่งที่ลูกมอบให้)


งานถ่ายปกหนังสือวารสารรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
คลิปหนังก็ถูกนำมาใช้เพื่อสะท้อนมุมมองทางจิตวิญญาณ เช่นความกล้าหาญ ความเคารพตนเอง เคารพผู้อื่น เป็นต้น เช่น คลิปจากเรื่อง Indiana Jones, Monster Inc., Star Wars - The Phantom Menace, Lord of the Ring - The fellowship of the Ring, Babe, Cool Running, Liar Liar 


stroop effect สนุกๆ และกิจกรรมจาก board game ในการวาดรูปแบบ Lucky Draw
ออกนอกสถานที่ก็มีนะคะ ดนตรี กีฬา กับพี่ๆน้องๆกิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต กิจกรรมที่เราออกไปจัดให้กับบุคคลภายนอก ใช้ชื่อว่าโลกแห่งความรักค่ะ เด็กๆและพ่อแม่ ได้เรียนรู้การทำ workshop และการทำงานจิตอาสาเพื่อสังคม และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งการขัดเกลาตัวเองในการทำงานรับใช้ผู้อื่น


กิจกรรมสังสันท์กับพี่ป้าน้าอาบ้านพินทุ จัดขึ้นบ่อยๆ ด้วยความรัก และความรู้ที่ให้คุณประโยชน์ทางจิตวิญญาณ


ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่อิสระและชื่นบานเช่นนี้ ขอบคุณอาป้อม พี่แย้ม พี่สา และครอบครัวพี่น้องบราห์มินทุกท่านค่ะ

โอม ชานติ :)

No comments:

Post a Comment