Monday, March 31, 2014

retreat เกาะลัด ฉะเชิงเทรา

ช่วงนี้ซันเริ่มเข้ามารวมกลุ่มกับเพื่อนๆครอบครัวบ้านเรียน ที่สนใจทางด้านจิตวิญญาณร่วมกัน คือที่บ้านพินทุ ศูนย์การเรียนรู้ของ Brahma Kumaris - World Spiritual University เรามีการจัดกิจกรรมรีทรีทกันเป็นกลุ่มๆ ซึ่งกลุ่มของเรานี้ชื่อว่า เรามีเรา และครั้งนี้เราได้ไปรีทรีทกันที่เกาะลัด จังหวัดฉะเชิงเทรานี่เองค่ะ ซึ่งเป็นการพักผ่อน สร้างความสัมพันธ์ เรียนรู้ความรู้ราชาโยคะ และฝึกสมาธิกันตั้งแต่ตีสี่เลยทีเดียว 
ล่องเรือชมธรรมชาติ และชมค้างคาวแม่ไก่ที่วัดโพธิ์บางคล้า
เสร็จแล้วกลับมา ทานข้าว แล้วเราก็มีกิจกรรมภาคกลางคืนสไตล์ไทยๆ ร้องเพลง รำวงกัน เป็นที่สนุกสนาน ซันนั่งตักอาป้อมที่รักไม่ยอมลงเลยขอบคุณช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นของพี่น้องเรามีเรา บ้านพินทุค่ะ โอกาสหน้าพบกันใหม่

No comments:

Post a Comment