Sunday, October 27, 2013

Living Values Class

ที่บ้านพินทุ เรามีกลุ่มครอบครัวบ้านเรียนและพี่ป้าน้าอาผู้ใหญ่ใจดี ที่ช่วยกันทำหลักสูตรสอนคุณธรรม หรือคุณค่าในการดำเนินชีวิตให้เด็กๆและครอบครัวค่ะ การเรียนรู้ก็จะเป็นการบูรณาการหลากหลายรูปแบบ ซันเข้ามาร่วมก็เป็นช่วงปลายๆหลักสูตรแล้วค่ะ ปีหน้าคงได้เริ่มเรียนกันใหม่แบบเต็มรูปแบบ โดยจะมีทั้งหมด 12 คุณธรรมหลักๆ ใช้เวลาประมาณหนึ่งปีพอดี อันนี้ก็ดูรูปในส่วนของงานศิลปะไปพลางๆก่อนนะคะ
No comments:

Post a Comment