Tuesday, August 26, 2014

The Museum of Floral Culture

ปลายเดือนกค.เราได้มีโอกาสตามแม่กั้ง ที่ไปช่วยงานออกร้านที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ค่ะ ว่าจะมาตั้งนานแล้ว ได้โอกาสซะที ที่นี่ดูแล้วเจริญหูเจริญตา มีดอกไม้และงานศิลปะสวยๆมากมาย ก่อตั้งโดยคุณสกุล อินทกุล วิศวกรผู้หลงไหลในงานดอกไม้ และพลิกผันตัวเองมาทำงานที่รัก คือเป็นศิลปินนักจัดดอกไม้ ช่วงนี้มีงานทิวลิปพอดีค่ะ
พิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรมดอกไม้ เปิดต้อนรับสาธารณชนให้เข้าชม ครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ภายในพิพิธภัณฑ์จะเป็นที่แสดงชิ้นงาน หลักฐาน ภาพถ่ายไปจนถึงไม้ดอกไม้ใบ ซึ่งรวบรวมมาจากทุกทวีปในตลอดช่วงชีวิตการทำงาน ในฐานะศิลปินนักจัดดอกไม้  - See more at: http://www.sadoodta.com/content/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5#sthash.9vj8S4zY.dpuf

พิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรมดอกไม้ เปิดต้อนรับสาธารณชนให้เข้าชม ครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ภายในพิพิธภัณฑ์จะเป็นที่แสดงชิ้นงาน หลักฐาน ภาพถ่ายไปจนถึงไม้ดอกไม้ใบ ซึ่งรวบรวมมาจากทุกทวีปในตลอดช่วงชีวิตการทำงาน ในฐานะศิลปินนักจัดดอกไม้  - See more at: http://www.sadoodta.com/content/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5#sthash.9vj8S4zY.dpuf
ที่นี่เปิดให้เข้าชมภายในตัวบ้านไม้โบราณสไตล์โคโลเนียลที่บูรณะและปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ได้อย่างงดงาม มีผู้พาชมเป็นรอบๆ ข้างในสวยค่ะ แบ่งเป็นเจ็ดห้อง แต่ห้ามถ่ายรูป รูปบางส่วนที่เอามาให้ดูนี่เป็นรูปจากเวปของที่นี่เองนะคะ ตามที่ระบุไว้บนรูป รวมทั้งรูปอาคารอันแรกนี้ด้วย

คุณสกุล เปรี้ยวมาก แต่พูดคุยน่ารัก นุ่มนวลดีจัง


เยี่ยมชมบรรยากาศโดยนอบ


รอชมด้านใน


กับแม่กั้ง และพี่แมว ที่มาร่วมงานด้วย


น่าชื่นชมคนที่มีฝัน มีความสามารถและพรสวรรค์ สร้างสรรค์สิ่งที่ตนรักและเป็นสิ่งสวยงามเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ขอบคุณมากค่ะ คุณสกุล :)


พิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรมดอกไม้ เปิดต้อนรับสาธารณชนให้เข้าชม ครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ภายในพิพิธภัณฑ์จะเป็นที่แสดงชิ้นงาน หลักฐาน ภาพถ่ายไปจนถึงไม้ดอกไม้ใบ ซึ่งรวบรวมมาจากทุกทวีปในตลอดช่วงชีวิตการทำงาน ในฐานะศิลปินนักจัดดอกไม้  - See more at: http://www.sadoodta.com/content/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5#sthash.9vj8S4zY.dpuf

No comments:

Post a Comment