Wednesday, May 7, 2014

ค่ายวิชาชีวิต ครั้งที่ 4

เมษาปีนี้ ถึงเวลาของค่ายวิชาชีวิตกับครูอั๋น ครูเกด อีกครั้ง ซึ่งยังคงเบสที่โรงเรียนอนุบาลช้างเผือกเหมือนเดิม ปีนี้รายการตามกำหนดการจะเป็นดังนี้ค่ะ

ค่ายวิชาชีวิตก่อนวัยรุ่น ครั้งที่4
Give more value in what ever you do.
วันที่ 1  :  วันที่ 25
กิจกรรมช่วงเช้า : พบกันที่ช้างเผือก 7.00น. ปฐมนิเทศและออกเดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม พลาญข่อย พระราม9 เพื่อฝึกสมาธิเหวี่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่นี่

กิจกรรมช่วงบ่าย :
ออกเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่ร.พ.เด็ก เป็นจิตอาสาจัดกิจกรรมสันทนาการ ศิลปะบำบัดร่วมกัน ดนตรีบำบัด และพบแพทย์เพื่อเรียนรู้ที่มาของโรคภัย 13.30-14.30 มอบภาพวาดเป็นของที่ระลึกไปมอบให้เพื่อน (เด็กป่วยด้วยโรคสมอง ไต และมะเร็ง อายุ3-18ปี)
15.00 เดินทางออกจากร.พ.มุ่งกลับโรงเรียน

วันที่ 2 : วันที่ 26
07.30 น. เดินทางไปทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์ หัวข้อ“ ศิลปะจากแรงศรัทธา”
ศึกษา งานศิลปะที่ทรงคุณค่าจากคนรุ่นก่อน ทำงานสะเก็ต คนละ 1 ชิ้น *** สำรวจ วัสดุของประติมากรรมแต่ละชนิด
สอนโดย อ.อัศวิน
ช่วงท้าย สรุปแนวคิดร่วมกัน และร่วมกันออกแบบงานปั้นกลุ่ม ชิ้นงานต่อไปที่ Seat Studio

อาหารกลางวัน ใกล้วัด

12.00 น. เดินทางไปห้องสมุดTK Park เพื่อสืบค้นข้อมูลที่มาของการป่วยด้วยโรคมะเร็ง ผ่านตำรา จุดเริ่มต้นการรักการอ่าน
16.00 น. เดินทางกลับโรงเรียน

วันที่ 3 : วันที่ 27
กิจกรรมช่วงเช้า :
07.00-08.30 พบหมอบัญชา แดงเนียม เรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างกายและจิต  หัวข้อ "กายฟิตจิตเฟิร์ม สุขภาพดีตลอดอายุขัย"  โดยเด็กนำเสนอข้อมูลสะท้อนตนเองในการปฏิบัติธรรมและข้อมูลเรื่องโรคมะเร็ง เพื่อสรุปวิถีแห่งการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและความหมายต่อตนเองและบุคคล ที่รัก

9.00-15.00 น.
ไปเรียนรู้ทุกกระบวนการทำงาน ปั้น เผา เคลือบ ที่ A SEAT STUDIO)
ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจแห่งความสุข”
เสร็จในเวลาพร้อมโหลดงานเข้าเตาเผา ก่อน 15.00 น.
เดินทางกลับโรงเรียน

วันที่ 4 : วันที่ 28
พบกัน 08.00 น.ที่ช้างเผือก
ดนตรี การเคลื่นไหวและ การละคร เพื่อการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ ชื่อ"จังหวะดนตรี จังหวะชีวิต"
09.00-16.00น.
กีฬา 16.00-17.00น.

วันที่ 5 : วันที่ 29
เดินทางไปบ้านเด็กชายแรกรับ ร่วมลงมือสร้างสนามบาสเก็ตบอล ที่เด็กค่ายวิชาชีวิตได้เป็นผู้ก่อตั้งกองทุนบริจาค จากการเล่นดนตรีเปิดหมวกเมื่อครั้งที่แล้ว จึงมีผู้สนับสนุนกิจกรรมกุศลร่วมด้วยในครั้งนี้ ได้เงินบริจาคทั้งสิ้น 150,000 คงเหลือเงินบริจาคที่ยังคงต้องระดมเพิ่ม 50,000 บาท
ครูอั๋นครู เกดได้เริ่มโครงการก่อสร้างแล้ว เมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมา และในวันนี้เด็กค่ายฯและเด็กชายด้อยโอกาสกลุ่มนี้จะร่วมสร้างสนามบาสด้วยกัน ร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการก่อสร้าง หลังจากนั้น เด็กทั้งสองกลุ่มจะร่วมสร้างงานศิลปะ Grafity สอนโดน อ.อัศวิน
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งวัย

กลับโรงเรียน
นำผลงาน2มิติ มาจัดวาง
และนำผลงาน 3 มิติ มาจัดวาง
ทำสำเนา จากงานกลุ่มด้วย สีชอล์กกับกระดาษ100ปอนด์ A3 
นำงานทั้ง2งานเตรียมไปสู่การจัด Exhibition
ให้ร่วมกัน โหวต ว่าหลังจาก Exhibition จบแล้ว จะมอบผลงานชิ้นไหนให้กับ บ้านเด็กชายภูมิเวท

โชว์เคส ผู้ปกครองพบกันโดยพร้อมเพรียงที่อนุบาลช้างเผือก เพื่อชื่นชมการนำเสนอศักยภาพ
ดนตรี การเคลื่อนไหว และการแสดง

นำเสนองานศิลปะและสะท้อนตนเองในการทำงาน ต่อผปค.

อำลาค่ายด้วยปาร์ตี้ผลไม้
 
ขั้นสรุป ทำประเมินร่วมกัน โดยให้เด็กแต่ละคนสะท้อนความรู้สึกของตัวเอง และความรู้สึิิกที่มีต่อกลุ่มตลอดเวลาที่อยู่ในค่าย ให้คุณครูสะท้อนความคิดเห็น และพ่อแม่ร่วมทำประเมิน เย็บเล่มเอกสาร

อำลาค่าย

ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เห็นคุณค่าในการให้เวลาเรียนรู้การสร้างคุณค่าแห่งตน


******************************************

กิจกรรมสร้างความเข้าใจและและสร้างความสัมพันธ์ โดยครูเกด

ไปไหนกันน้า..


ไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรม พลาญข่อย พระราม9 เพื่อฝึกสมาธิเหวี่ยง เด็กๆได้มีประสบการณ์ทั้งทางตรงและที่เห็นจากอากัปกิริยาของคนอื่นๆแตกต่างกันไปอีกวันไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ร.พ.เด็ก เป็นจิตอาสาจัดกิจกรรมสันทนาการ ศิลปะบำบัดร่วมกับ ดนตรีบำบัด และพบแพทย์เพื่อเรียนรู้ที่มาของโรคภัย 13.30-14.30 มอบภาพวาดเป็นของที่ระลึกไปมอบให้เพื่อน (เด็กป่วยด้วยโรคสมอง ไต และมะเร็ง อายุ3-18ปี) (ไม่มีภาพเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยค่ะ ) งานนี้เด็กๆจะได้ตระหนักถึงความสำคัญขอการดูแลสุขภาพของตัวเอง และสร้างจิตสำนึกของความเมตตา กรุณา เห็นอกเห็นใจผู้ที่อยู่ในความทุกข์

ทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์ หัวข้อ“ ศิลปะจากแรงศรัทธา” ศึกษางานศิลปะที่ทรงคุณค่าจากคนรุ่นก่อน ทำงานสเก็ต คนละ 1 ชิ้น และสำรวจวัสดุของประติมากรรมแต่ละชนิด ช่วงท้าย สรุปแนวคิดร่วมกัน และร่วมกันออกแบบงานปั้นกลุ่ม ชิ้นงานต่อไปที่ Seat Studioค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ห้องสมุด TK Park เพื่อมาทำรายงานกลุ่มร่วมกัน และร่วมเล่นกิจกรรมพิเศษ ice skate ตามความสมัครใจ ซันมีหรือจะพลาด


ค่ายคราวนี้ เราได้กลับไปที่บ้านภูมิเวทอีกครั้งเพื่อร่วมสร้างสนามบาสที่ได้ระดมทุนสนับสนุนไว้ตั้งแต่ค่ายคราวก่อน และทำกิจกรรม Graffiti กันร่วมกับเด็กชายบ้านภูมิเวทด้วย


วันสุดท้าย มี showcase ให้ผู้ปกครองได้มาร่วมชื่นชมค่ะ ทั้งงานปั้นสุดฮา งานกราฟิติสุดแนว รายงานการค้นคว้าด้านสุขภาพ ภาพลายเส้น งานปั้นนูนต่ำ และการแสดงประกอบดนตรีสดของเด็กๆตามที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนกันมาในค่าย เรื่อยไปจนถึงการรับใบจบค่าย และพวงมาลัยกราบขอบคุณและร่ำลาคุณครู

ฝีมือแต่ละคน เมื่อนำมารวมกัน


งานกราฟฟิติสุดแนว ครั้งแรกในชีวิตของเด็กๆ


อันนี้ของกลุ่มซัน ได้ข่าวว่าสนุกสนานกันมากกกกก ตอนทำ Graffiti กัน เกทับบลัฟแหลกกันสุดๆ 555


แสดงผลงานที่แต่ละกลุ่มค้นคว้าข้อมูลด้านสุขภาพกันมางานสเก็ตจากแรงบันดาลใจที่วัดโพธิ์


ฝีมือซันค่ะ แม่ได้แต่นั่งอมยิ้มปั้นนูนต่ำ ไม่หมูนะ เด็กๆบอก


กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว ที่เด็กๆ showcase วันสุดท้าย


จบแล้วมีหลักฐานให้ด้วย อิอิกราบขอบพระคุณคุณครูด้วยความซาบซึ้งขอบพระคุณครูอั๋น ครูเกด และทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับค่ายนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะ กับความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำเพื่อเด็กๆตลอดมา รวมทั้งการอ่านมันดาลาให้แต่ละคนอีกด้วย


ขอบคุณ ขอบคุณ และขอบคุณมากๆค่ะ

No comments:

Post a Comment